Clinical Evaluation of a New Self-Drying Silicone Gel in the Treatment of Scars: A Preliminary Report
Signorini M, Clementoni MT, Aesthetic Plastic Surgery 2007; 31:183-187

מחקר אקראי, פרוספקטיבי ומבוקר בדק את יעילות קלו-קוט כטיפול ג'ל סיליקון מקומי המתייבש מעצמו. המדדים המרכזיים שבדק המחקר היו שיעור היפרטרופיה* בצלקות ניתוחיות חדשות ומידת התמדת המטופלים בטיפול.

המחקר נערך במשך שנה וכלל 160 מטופלים בני 5 עד 82 שנים (ממוצע הגילאים: 53.5 שנים) שעברו ניתוח 10 ימים עד 3 שבועות לפני תחילת המחקר. נגעים שפירים או סרטניים בעור היו הסיבה העיקרית לניתוחים, אך גם נכללו צלקות בעקבות ניתוחים קוסמטיים.

החולים נחלקו באופן אקראי לשתי קבוצות – קבוצה ראשונה אשר טופלה בקלו-קוט וקבוצה שנייה היוותה קבוצת ביקורת ולא קיבלה טיפול. אלה שקיבלו טיפול נדרשו למרוח קלו-קוט בוקר וערב במשך 4 חודשים (וכן אחרי רחצה או פעילויות ספורט אינטנסיביות)

יעילות הטיפול נמדדה על פי התפתחות מורפולוגית של הצלקת: שינויים בצבע העור סביב הצלקת, גובה ונוקשות הצלקת. תסמינים אלה הוערכו על ידי המטופלים, אחיות והרופא המטפל על פי סולם מדידה בעל 4 דרגות:

דרגה 1 – צלקת נורמאלית
דרגה 2 – מעט היפרטרופיה (גדילת יתר של הרקמה הצלקתית)
דרגה 3 – צלקת היפרטרופית
דרגה 4 – צלקת קלואידית

סבילות לטיפול נקבעה על-פי תופעות לוואי והערכה אם תופעות אלה קשורות למוצר, והערכה כללית של הרופא המטפל לגבי סבילות.

שביעות רצון המטופל והרופא התייחסה לקלות השימוש, משך הטיפול, תוצאה קוסמטית ודעה כללית על הטיפול.

תוצאות

הצלקות דורגו כנורמאליות על ידי 67% מהחולים שטופלו בקלו-קוט ו-28% מאלה שלא קיבלו טיפול

72% מהמטופלים שלא קיבלו טיפול סבלו מגדילת יתר של הרקמה הצלקתית  בהשוואה ל- 33% בלבד שטופלו עם קלו קוט.

table2

קלו-קוט נמצא יעיל בהאצת שיפור מראה הצלקת והפחתת שיעור היפרטרופיה של צלקות ניתוחיות חדשות.

illustration1

בתמונה: שומה מולדת בשפה תחתונה. למטה: 6 חודשים לאחר ניתוח להסרת השומה ומריחת ג'ל סיליקון. 

illustration2בתמונה: צלקת קלואידית 5 חודשים לאחר ניתוח להסרת ציסטה תת-עורית על הלחי השמאלית. למטה: 6 חודשים לאחר הניתוח ולאחר טיפול באמצעות ג'ל סיליקון.

סבילות

  • כל המטופלים דיווחו שקלו-קוט היה פשוט לשימוש.
  • ההתמדה בטיפול הייתה טובה מאד, במיוחד בצלקות בפנים מכיוון שקלו-קוט שקוף ואינו נראה.
  • קלו-קוט לא גרם לתופעות לוואי כגון מסמוס mecuration (ריכוך הרקמה הצלקתית עקב עודף נוזלים), פריחות, גירויים או זיהומים.

תוצאות המחקר מצביעות על יעילות טובה ושיעור גבוה של מטופלים שנצמדו לטיפול ובשל כך דירגו החוקרים את קלו-קוט כטיפול הבחירה הראשון למניעת היפרטרופיה (גדילת יתר של הרקמה הצלקתית) של צלקות חדשות.

דילוג לתוכן