The Efficacy of topical Silicon Gel Elastomers in the Treatment of Hypertrophic Scars, Keloid Scars, and post-laser Exfoliation Erythema
Chernoff WG. Et al. Aesth. Plast. Surg. 2007; 31: 495-500

קלו-קוט רשום על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) כטיפול שווה ערך (equivalent) ליריעות ג'ל סיליקון, למניעה וטיפול בצלקות היפרטרופיות וקלאודיות. מחקר פרוספקטיבי שנמשך 90 יום העריך את יעילות קלו-קוט, יעילות יריעות ג'ל סיליקון, ויעילות שילוב טיפולים אלה, בשיפור צלקות בקרב 30 מטופלים.

במחקר נכללו מטופלים שלהם צלקת דו צדדית אדומה ומוגבהת, (היפרטרופית או קלואידית).  רק צד אחד של הצלקת טופל וצידה השני של הצלקת שימש כביקורת. הצלקות נבדקו לאחר 30, 60 ו-90 ימי טיפול.

המדדים העיקריים במחקר כללו ניתוח פרופילומטרי (profilometry) של טופוגרפיית הצלקת לפני ואחרי ביופסיות היסטולוגיות של הצלקת המטופלת וצלקת הביקורת, תסמינים הקשורים לצלקת, והערכת המטופל לגבי קלות השימוש בטיפול. הערכות נעשו על ידי דיווחים סובייקטיביים של המטופלים והרופאים.

תוצאות:

  • צלקות שעברו טיפול הראו שיפור בכל הפרמטרים לעומת צלקות הביקורת, בכל אחת מקבוצות הטיפול.
  • טיפול בקלו-קוט או טיפול משולב של קלו-קוט ויריעות סיליקון הביא לתוצאות טובות יותר ולשיפור בצלקות, בהשוואה לטיפול ביריעות סיליקון בלבד.
  • אודם הפצע (אריתמיה) הופחת והודגמה היסטולוגיה של קולגן מסודר יותר.
  • מטופלים העדיפו את קלו-קוט וטענו כי הוא קל יותר לשימוש מיריעות סיליקון. קלו-קוט ויריעות  סיליקון הפחיתו גירוד, אי נוחות וריכוך עור (Maceration). 

מסקנה

קלו-קוט הוא טיפול יעיל אותו ניתן להוסיף לארסנל הטיפול בפצעים על רקע ניתוח או טראומה, וטיפול בצלקות היפרטרופיות וקלואידים.

דילוג לתוכן