Silicone gel plastic surgery scars: a prospective study
Radwanski H et al Rev Bras Cir Plast.2010; 25(3):428-433

יעילות סיליקון במניעת צלקות היפרטרופיות וקלואידיות הוכחה במחקרים רבים. מחקר פרוספקטיבי שנערך במחלקה לכירורגיה פלסטית בבית חולים בארה"ב בחן את השפעתו של ג'ל סיליקון על צלקות כתוצאה מפצעי ניתוח קוסמטי בקרב אוכלוסיית חולים עם גווני עור שונים (בהירים וכהים).

המחקר נערך במשך שנה וחצי וכלל 128 אנשים בגיל 15 עד 65 שנים שקיבלו הפנייה לטיפול בצלקת במטרה לשפר תוצאה קוסמטית. לכל משתתפי המחקר הייתה צלקת חדשה כתוצאה מניתוח פלסטי. המחקר לא כלל אנשים עם פצע ניתוחי פתוח או מחלה מטאבולית (למשל סוכרת). 98% ממשתתפי המחקר היו נשים.

משתתפי המחקר טופלו בקלו-קוט בלבד. הם נדרשו למרוח ג'ל על שטח הצלקת, פעמיים ביום, במשך 3 עד 6 חודשים. בנוסף לתיעוד מצולם של הצלקת התבקשו המשתתפים למלא שאלון ועברו בדיקה רפואית של הצלקת.

69 אנשים סיימו את הטיפול במועד המתוכנן והאנליזה בוצעה על פיהם. מרבית החולים הפסיקו את הטיפול קודם עקב הצלחה רבה כבר בתחילת הטיפול.

תוצאות

  • נצפה שיפור מובהק בצלקות שטופלו בקלו-קוט, במיוחד בשלושת החודשים ראשונים (p<0.0001)
  • תסמיני הצלקת השתפרו משמעותית, במיוחד בגרד ורגישות הצלקת (p<0.0001), בעיקר בשלושת החודשים הראשונים.
  • נצפה שיפור מובהק באודם ובגמישות הצלקת במטופלים שסיימו את הטיפול.
  • הורגשה הקלה בצלקת (p<0.0001) במיוחד בשלושת החודשים הראשונים.
  • על פי השאלון, דורג הטיפול כטוב עד מצוין בקרב 90% מהמטופלים.

המחקר קבע שהשימוש בקלו-קוט על צלקות כתוצאה מניתוח קוסמטי, בטוח ויעיל במניעת צלקות לא יפות. הוא משפר מאפייני צלקת כגון אודם, גרד ונוקשות. לקלו-קוט השפעה חיובית על צלקות ניתוח לאחר ניתוחים פלסטיים.

דילוג לתוכן